همه چیزدر مورد ضرب المثل های جالب انگلیسی

بیست ضرب المثل انگلیسی و کاربردشان

بیست ضرب المثل انگلیسی و کاربردشان

در همه زبانها، افراد برای بهتر منتقل کردن منظورشان از شعر، ضرب المثل، کنایه و ... بهره می برند. ما در اینجا ۲۰ ضرب المثل زبان انگلیسی را برایتان آورده ایم. می بینید که ضرب المثل یا شعری که ما در فارسی داریم، در بعضی موارد هیچ شباهتی با آنچه در زبان انگلیسی در همین موقعیت گفته می شود، ندارند ولی بعضی موارد را با کمی دقت می توان متوجه شد.

 

A bad workman always blames his tools.

عروس نمی تواند برقصد، می گوید زمین کج است.

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی در هنگام انجام کار، به جای عملکرد ضعیف خود، عوامل بیرونی را مقصر کارکرد نامناسب می داند.

 

A bird in hand is worth two in the bush.

سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است.

چیزهایی که در حال حاضر داریم از آنچه که امیدواریم بدست آوریم ارزشمندتر هستند.

 

Absence makes the heart grow fonder.

دوری و دوستی.

افراد وقتی از هم فاصله دارند و در کنار هم نیستند، همدیگر را بیشتر دوست دارند و ارتباط بهتری با هم دارند نسبت به زمانی که کنار هم هستند .

 

Actions speak louder than words.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

این ضرب المثل وقتی گفته می شود که فردی ادعای انجام دادن چیزی را می کند ولی وقتی نوبت به عمل می رسد اقدامی نمی کند.

فردوسی می گوید: بزرگی سراسر به گفتار نیست/ دوصد گفته چون نیم کردار نیست

 

All that glitters is not gold.

هر چیزی که برق می زند طلا نیست.

وقتی چیزهایی که از نظر ظاهری خوب به نظر می رسند ولی ممکن است آنچنان ارزشمند یا خوب نباشند از این عبارت استفاده می کنیم.

 

Among the blind the one-eyed man is king.

در شهر کورها ، یک چشم پادشاه است.

وقتی اکثریت توانمندی ندارند، کسی که ذره ای توانایی بیشتر داشته باشد می تواند حکمرانی کند، در صورتی که خودش فاصله چندانی با ناتوانی دیگران ندارد.

 

Barking dogs seldom bite.

سگی که پارس  می کند، به ندرت گاز می گیرند.

در تصور عموم اینطور است که افرادی که تهدید می کنند کمتر اقدام به انجام کار کنند.

 

Beauty is in the eye of the beholder.

زیبایی در چشم بیننده است. (چشمانتان قشنگ می بیند.)

آنچه ممکن است از نظر شخصی زیبا به نظر برسد ممکن است از نظر شخص دیگر به نظر آنطور به نظر نرسد.

 

Better late than never.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

برای رسیدن به مقصد و یا هدفی هم دقت لازم است و هم سرعت و وقتی کسی سرعتش بیشتر از دقت است، بطوری که تمرکزی روی کار ندارد، می گوییم.

 

Beggars can’t be choosers.

دندان اسب پیشکش را نمی شمارند.

وقتی کسی هدیه ای را دریافت می کند و شروع می کند به ایراد گرفتن یا انتقاد کردن از آن هدیه، می گویند.

 

Cowards die many times before their deaths.

آدم ترسو هزار بار می میرد.

وقتی کسی از چیزی یا از رخ دادن حادثه ای هراس دارد، مدام در این نگرانی سیر می کند که "چه چیزی پیش خواهد آمد؟" در این شرایط و به انتقاد از شرایطی که او خودش را در آن قرار داده به او می گویند.

 

Curiosity killed the cat.

فضولی موقوف

وقتی می خواهیم کی را از دخالت به کارهایی که به او مربوط نیست منع کنیم و همچنین به او هشداری هم داده باشیم که ممکن است این ذخالت سرانجام خوبی نداشته باشد.

 

Don’t bite off more than you can chew

لقمه را به اندازه دهانت بردار.

وقتی فردی می خواهد کاری را انجام دهد که توانایی و قابلیت انجام دادن آن را ندارد، به او چنین عبارتی را می گویند.

 

Don’t bite the hand that feeds you.

نمک خوردى نمکدان نشکن.

این عبارت برای هشدار دادن به فردی است که مورد لطف و محبت کسی قار گرفته ولی به جای قدردانی، در حق آن فرد ناسپاسی و ظلمی روا می دارد.

 

Don’t count your chickens before they hatch.

جوجه را آخر پاییز می شمارند.

این را وقتی می گویند که می خواهند یادآوری کنند که براساس رویدادهای غیرقابل پیش بینی آینده برنامه ریزی نکنید که ممکن است اصلاً اتفاق نیفتد.

 

Don’t judge a book by its cover

آدمها را از روی ظاهرشان قضاوت نکن.

همانطور که شما نمی توانید با دیدن جلد کتاب ، در مورد محتوای آن نظر بدهید ، نمی توانید از ظاهر افراد یا چیزها درباره آنها قضاوت کرده یا نظری دهید.

 

Don’t kill the goose that lays the golden eggs.

مرغی که تخمهای طلایی می گذارد را نمی کشند.

اگر یک غاز که تخم های طلایی می گذارد را بکشید ، چیزی را از بین می برید که سود زیادی برای شما دارد.

 

Don’t put all your eggs in one basket.

تمام تخم مرغهای خود را در یک سبد قرار ندهید.

تمام تلاش یا سرمایه خود را برای انجام یک عمل، هدف یا موارد مشابه صرف نکنید ، زیرا اگر موثر واقع نشود ، همه چیز را از دست خواهید داد.

 

Every man has his price.

هر آدمی یک قیمتی دارد.

می گویند هرکسی را می توان برای انجام کاری تحت تأثیر قرار داد. فقط ممکن است بعضی از آنها قیمت بالا ، بعضی پایینتری داشته باشند.

 

البته گاهی هم خلاف این ثابت می شود و بعضی آدمها را نیم توان خرید.

 

Half a loaf is better than none.

کاچی بهتر از هیچی است.

دریافت چیزی کمتر از آنچه انسان آرزو دارد و می خواهد، بهتر از بدست نیاورد کل آن است.

 

No pain, no gain

 نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

برای موفقیت یا پیشرفت باید رنج برد یا سخت کار کرد.

شکل کامل این بیت از سعدی به این صورت است:

نابرده رنج گنج میسر نمی شود/ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

 

منبع: سایت آموزش آنلاین ماژورین

Share

آموزش آنلاین

آموزش زبان

آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

ماژورین

دوره های پیشنهادی

دیدگاه شما چیست؟