آموزش زمان حال ساده انگلیسی

آموزش زمان حال ساده در 5 مرحله

آموزش زمان حال ساده در 5 مرحله

 5 مرحله برای معرفی زمان حال ساده:


آموزش زمان حال ساده (Present Simple ) یکی از اولین و مهمترین کارها در آموزش مبتدیان است. می توانید برای شروع آموزش فعل «بودن» حال ساده را آموزش دهید و برای کمک به دانش‌آموزان برای گسترش درک خود از فعل «بودن» صفت‌های ساده را معرفی کنید. بعد از اینکه زبان آموزان انگلیسی با شکل های حال و گذشته فعل «to be» آشنا شدند، آموزش زمان حال ساده و گذشته ساده بسیار آسان تر خواهد شد.

 

فهرست:

  • با مدلسازی Present Simple شروع کنید
  • سوم شخص مفرد را معرفی کنید
  • منفی را معرفی کنید
  • معرفی سوالات
  • درباره کلمات مهم زمانی بحث کنید

 

 

5 مرحله برای معرفی Present Simple

با مدلسازی Present Simple شروع کنید

بیشتر زبان آموزان انگلیسی مبتدیان کاذب هستند. به عبارت دیگر آنها قبلاً در مقطعی زبان انگلیسی خوانده اند. آموزش حال ساده را به سادگی با بیان برخی از برنامه های روزمره خود شروع کنید:

 

ساعت شش و نیم صبح بیدار می شوم.

I get up at six-thirty in the morning.

 

من در مدرسه هنرهای زیبا تدریس می کنم.

I teach at the Fine Art School.

 

من ساعت دوازده ناهار میخورم.

I have lunch at eleven o'clock.

 

آموزش حال ساده- آموزش آنلاین ماژورین

 

دانش آموزان بیشتر این افعال را تشخیص خواهند داد. برخی از سوالات را برای دانش آموزان نیز مدل کنید. در این مرحله، بهتر است یک سوال از خود بپرسید و پاسخ آن را ارائه دهید.

 

شما چه هنگام شام میخورید؟ - من ساعت شش شام میخورم.

When do you have dinner? - I have dinner at six o'clock.

 

کی به مدرسه می آیی؟ - من ساعت دو به مدرسه می آیم.

When do you come to school? - I come to school at two o'clock.

 

کجا زندگی می کنید؟ - من در شیراز زندگی می کنم.

Where do you live? - I live in Shiraz.

 

با پرسیدن سوالات مشابه از دانش آموزان ادامه دهید. دانش‌آموزان می‌توانند از مدل شما استفاده کرده و به این ترتیب پاسخ صحیح دهند.

 

سوم شخص مفرد را معرفی کنید

هنگامی که دانش‌آموزان می توانند به راحتی در مورد فعالیت‌های روزانه خود صحبت ‌کنند، سوم شخص مفرد را برای «او» (She  و He) معرفی کنید که برای دانش‌آموزان دشوارترین خواهد بود. مجدداً، سوم شخص ساده فعلی را که به 's' ختم می شود برای دانش آموزان مدل کنید.

 

مریم کی شام می خورد؟ - او ساعت شش شام می خورد.

When does Mary have dinner? - She has dinner at six o'clock.
 

جان کی به مدرسه می آید؟ - ساعت دو میاد مدرسه.

When does John come to school? - He comes to school at two o'clock.
 

او کجا زندگی می کند؟ - او در شیراز زندگی می کند.

Where does she live? - She lives in Shiraz.

 

 

از هر دانش آموز سوالی بپرسید و از دیگری بخواهید که پاسخ دهد و زنجیره ای از سوالات و پاسخ ها را ایجاد کنید که از "شما" به "she" و "he" تغییر می کند. این به دانش آموزان کمک می کند تا این تفاوت اساسی را به خاطر بسپارند.

 

کجا زندگی می کنید؟ - (دانشجو) من در شیراز زندگی می کنم.

Where do you live? - (Student) I live in Shiraz.
 

او کجا زندگی می کند؟ - (دانشجو) او در شیراز زندگی می کند.

Where does he live? - (Student) He lives in Shiraz.

 

منفی را معرفی کنید

شکل منفی حال ساده را به همان شکل بالا معرفی کنید. به یاد داشته باشید که به طور مداوم فرم را برای دانش آموزان مدل کنید و بلافاصله پاسخ مشابهی را تشویق کنید.

 

آیا آن در گیلان زندگی می کند؟ - نه، او در گیلان زندگی نمی کند. او در شیراز زندگی می کند.

Does Anne live in Gilan? - No, she doesn't live in Gilan. She lives in Portland.
 

 

آیا شما زبان فرانسه می خوانید؟ - نه، شما زبان فرانسه نمی خوانید. شما انگلیسی میخوانید.

Do you study French? - No, you don't study French. You study English.

 

معرفی سوالات

 

تا این لحظه دانش آموزان به سوالات پاسخ می دادند بنابراین باید با فرم آشنا شوند. اطمینان حاصل کنید که تفاوت بین سؤالات با پاسخ «بله / خیر» و سؤالاتی که نیاز به پاسخ حاوی اطلاعات هستند را مشخص کرده اید. با سؤالات «بله/ خیر» شروع کنید و دانش‌آموزان را تشویق کنید که به شکل کوتاه پاسخ دهند.

 

آیا شما هر روز کار می کنید؟ - بله، دارم./نه، ندارم.

Do you work every day? - Yes, I do./No, I don't.
 

 

آیا آنها در شیراز زندگی می کنند؟ - بله، دارند./نه، ندارند.

Do they live in Portland? - Yes, they do./No, they don't.
 

 

آیا او انگلیسی می خواند؟ - بله، او این کار را می کند / نه، او نمی کند.

Does she study English? - Yes, she does/No, she doesn't.

 

هنگامی که دانش آموزان با سؤالات کوتاه «بله/ خیر» آشنا شدند، به سراغ سؤالات اطلاعاتی بروید. حالا موضوعات را به بالا تغییر دهید تا به دانش آموزان کمک کنید تا با تمایل به حذف 's' آشنا شوند.

 

کجا زندگی می کنید؟ - من در گیلان زندگی می کنم.

Where do you live? - I live in Gilan.
 

صبح کی بیدار میشی؟ - ساعت هفت بیدار میشوم.

When do you get up in the morning? - I get up at seven o'clock.
 

به کدام مدرسه می رود؟ - او به مدرسه ایران می رود.

Which school does she go to? - She goes to Iran school.

 

درباره کلمات مهم زمانی بحث کنید

 

هنگامی که دانش‌آموزان با ساده حال آشنا شدند، کلمات زمانی مهم مانند «روزانه» و قیدهای تکرار (usually sometimes, rarely, و غیره) را معرفی کنید. اینها را با کلمات زمانی رایجی که در حال استمراری استفاده می‌شوند، مانند «اکنون» (now)، «در حال حاضر» (at the moment) و غیره مقایسه کنید.

 

او معمولاً با اتوبوس به محل کار می رود. امروز او در حال رانندگی است.

She usually takes the bus to work. Today, she is driving.
 

دوست من گاهی برای شام بیرون می رود. در حال حاضر در خانه مشغول پختن شام است.

My friend sometimes goes out for dinner. At the moment, he's cooking dinner at home.
 

جنیفر به ندرت با غریبه ها صحبت می کند. در حال حاضر، او با یک دوست صحبت می کند.

Jennifer rarely talks to strangers. Right now, she's talking to a friend.

 

آموزش حال ساده- آموزش آنلاین ماژورین

 

3 استراتژی برای تمرین زمان حال ساده

توضیح Present Simple روی تخته

اکنون دانش آموزان زمان حال ساده را تشخیص می دهند و می توانند به سوالات ساده پاسخ دهند. وقت آن است که گرامر را معرفی کنیم. از یک جدول زمانی زمان حال ساده روی تابلو استفاده کنید تا بر این واقعیت تاکید کنید که این زمان برای بیان روال ها استفاده می شود. همچنین می توان نمودارهای ساده ای استفاده کرد که ساختار زیربنایی این زمان را نشان دهد.

 

فعالیت های درک مطلب

هنگامی که زمان را معرفی کردید و از تخته برای توضیح فرم ها استفاده کردید، آموزش زمان حال ساده را از طریق فعالیت هایی که از حال ساده در زمینه استفاده می کنند ادامه دهید.

 

تمرین ادامه فعالیت

دانش آموزان یاد گرفته اند که حال ساده را تشخیص دهند و همچنین شکل را در فعالیت های درک مطلب درک کنند. زمان آن فرا رسیده است که دانش آموزان از زمان حال ساده برای توصیف زندگی خود به صورت گفتاری و نوشتاری استفاده کنند و با استفاده از روال روزانه به تمرین ادامه دهند.

 

 

نتیجه گیری:

این فقط یکی از راه های آموزش زمان حال ساده در زبان انگلیسی است. اگر بخواهید با راه های دیگری تحت آموزش این زبان قرار گیرید، توصیه می کنیم با کمک منابع معتبر و اساتید مجرب و با حوصله آموزش خود را تکمیل کنید و از درجا زدن در یادگیری زبان خودداری کنید که همین موجب دلسردی و عقبگرد شما می شود. ما مدرسان ماهر ماژورین را معرفی می کنیم که می توانند به شکوفا شدن استعداد زبان آموزان کمک کنند.

ماژورین کمکت می کنه.

 

منبع: سایت آموزش آنلاین ماژورین 

Share

زبان-انگلیسی

زبان

دوره های پیشنهادی

دیدگاه شما چیست؟