آواز مقدماتی

آواز مقدماتی

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 24 جلسه

آواز متوسطه

آواز متوسطه

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 96 جلسه

آواز پیشرفته

آواز پیشرفته

امین یساولی (هیرمان)

مدت کلاس 30 دقیقه - 96 جلسه

آواز متوسطه

آواز متوسطه

پیمان فلاح

مدت کلاس 40 دقیقه - 12 جلسه

آواز پیشرفته

آواز پیشرفته

پیمان فلاح

مدت کلاس 40 دقیقه - 12 جلسه

آواز مقدماتی

آواز مقدماتی

علی یوسفوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

آواز متوسطه

آواز متوسطه

علی یوسفوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

آواز پیشرفته

آواز پیشرفته

علی یوسفوند

مدت کلاس 30 دقیقه - 72 جلسه

آواز (موسیقی ایرانی)

 

آواز یا نغمه اصطلاحی است در موسیقی سنتی ایرانی که برای توصیف مجموعه‌ای از گوشه‌ها به کار می‌رود که معمولاً در کنار هم و مستقل از یک دستگاه اجرا می‌شوند. لفظ «آواز» دست کم در دو معنای دیگر نیز به کار می‌رود که یکی فرم موسیقی آواز است و دیگری شکل خاصی از فرم آواز که متر مشخصی ندارد؛ موضوع این مقاله هیچ کدام از این دو نیست بلکه مفهوم خاص «آواز» در موسیقی ایرانی (به عنوان جزئی از طبقه‌بندی ردیف موسیقی ایرانی) است. این ابهام در معنای لفظ آواز، خود موضوع نقد منتقدان بوده‌است.