زبان فرانسه متوسطه

زبان فرانسه متوسطه

سیدمهدی منظورالاجداد

مدت کلاس 90 دقیقه - 70 جلسه

زبان فرانسه متوسطه

زبان فرانسه متوسطه

سارا حبیبی کاسب

مدت کلاس 90 دقیقه - 42 جلسه

زبان فرانسه مقدماتی

زبان فرانسه مقدماتی

سیدمهدی منظورالاجداد

مدت کلاس 90 دقیقه - 60 جلسه

درباره زبان فرانسوی

 

زبان فرانسوی امروزه به زبانی بسیار پرطرفدار تبدیل شده . فرانسوی ریشه ای هند و اروپایی داشته و  از خانواده زبانهای رومی است که  زبان اصلی حدود 136 میلیون نفر در سراسر جهان می باشد . این زبان یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد و یکی از دو زبان کاری این سازمان (به همراه انگلیسی ) می باشد . همچنین در سازمان های دیگر بین المللی و یا محلی ، از جمله اتحادیه اروپا ، فرانسه به عنوان زبان رسمی شناخته می شود . 

 ادبیات وآثار  نویسندگان چیره دست فرانسوی مانند کامو، سارتر، ژید، رولان و... برای ایرانیان جالب توجه می باشد.

 

 چرا زبان فرانسوی یاد بگیریم؟

 

فرانسوی به همراه زبان انگلیسی ، تنها زبان هایی هستند که در هر پنج قاره از آنها استفاده می شود .بیش از 220 میلیون نفر در دنیا به عنوان زبان اول و یا دوم به فرانسه صحبت می کنند . دومین زبان رایج پس از انگلیسی و ششمین زبان پرطرفدار دنیا ، فرانسوی است که در همه ی قاره ها به صورت تخصصی تدریس میشود . OIF ، سازمان بین المللی کشورهای  فرانسوی زبان است که از 77 کشور مختلف تشکیل شده است . کشور فرانسه ، همچنین بزرگترین شبکه بین المللی موسسات فرهنگی را به بهترین نحو مدیریت و اداره می کند . و دوره  های مربوط به یادگیری زبان فرانسه را برای نزدیک به یک میلیون زبان آموز ، برگزار می کند . 

در حال حاضر درصد زیادی از مهاجران برای مهاجرت به کبک کانادا و همچنین برای ادامه تحصیل در فرانسه این زبان را می خوانند.


فرانسوی زبان رسمی در روابط بین الملل 

 

زبان فرانسه به عنوان یکی از دو زبان کاری سازمان ملل متحد  و یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحدT  یونسکو  و دادگاه های بین المللی، یکی از دو زبان کاری  ناتو، یکی از سه زبان رسمی صلیب سرخ شناخته شده است. جالب است بدانید که فرانسوی ، زبانی به سوی یادگیری زبانهای دیگر مانند آلمانی است

 

french