مدرس سام سرابی

profile-image

دوره های مدرس

رزومه مدرس

سام سرابی

سوابق تحصیلی:

سام سرابی مدرس چند زبان زنده، چند زبان باستانی و نیز مدرس موسیقی می باشد. او داری مدرک  کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات ارومیه و کارشناسی مترجمی زبان از دانشگاه تاکستان قزوین است.

پدر او از مهاجرین شوروی سابق می باشد و او زبان روسی را ابتدا در بستر خانواده آموخت سپس به دوره های ویژه آموزش زبان روسی کلیسای سنت نیکولاس تهران پیوست و پس از آن دوره کامل زبان روسی را در موسسه زبان حافظ تکمیل کرد.

 

سوابق آموزشی:

او داری سابقه آموزش زبان انگلیسی در موسسات حافظ ، علامه و نیز کالج  دهاماکایا مرکز مطالعات سانسکریت تایلند و کالج رنگ جون یشه نپال و... مترجم کتاب شابونو  (نویسنده:فلوریندا دائر) از زبان انگلیسی می باشد.

دوره کامل زبان اسپانیایی را در مرکز آموزش زبان حافظ نزد آموزگاران اسپانیایی زبان اهل شیلی  و اسپانیا به پایان رسانده است.

سام سرابی  دوره زبان سانسکریت  و سرایش سوتراها و اشلوکاهای  بهاگاواد گیتا، رگ ودا ها و شاستراها (قصیده ها) را در کاتماندو در مکتب رنگ جون یشه (صومعه سپید) نزد اساتیدی همچون لاما نیما و لاما زوپا و در تایلند مرکز مطالعات زبان  سانسکریت و زبان پالی در صومعه دهاماکایا نزد اساتیدی همچون سامارث گوویتو  و لومپا ها  گذرانده است.

 

دوره هایی که او در ماژورین آموزش می دهد:

1) ساز:

 • ماندولین 

 • گیتار

2) زبان:

 • انگلیسی

 • روسی

 • اسپانیایی

 • چینی 

 • قراقی

 • زبانهای باستانی:

  1. پهلوی ساسانی

  2. تبتی (هیمالیایی)

  3. مصر باستان- هیروگلیف

  4. سانسکریت

 

ماندولین نوازی

 

پهلوی ساسانی

 

زبان سانسکریت

 

زبان تبتی (هیمالیایی)