مدرس سپیده منظری

profile-image

دوره های مدرس

رزومه مدرس

 

تحصیلات:

-کارشناسی موزیک پداگوژیک، دانشگاه روبرت شومان دوسلدورف، استاد فلوت: اولین دگن

-کارشناسی نوازندگی فلوت، دانشگاه هنر تهران، استاد فلوت: آذین موحد

 

فلوت نوازی

 

سوابق حرفه ای:

-عضو هیئت موسس انجمن فلوت ایران

-برنده بورس تحصیلی یک ساله موزیک پداگوژیک دانشگاه روبرت شومان و امکان فعالیت بعنوان دستیار رهبر ارکستر بادی نوجوانان ۲۰۱۷

- برنده بورس تحصیلی یک ساله نوازندگی فلوت دانشگاه روبرت شومان ۲۰۱۸

 

سوابق آموزشی:

از سال ۱۳۸۸ در تهران

-مدرس فلوت در مدرسه ی والدورف شوله بوخوم از سال ۲۰۱۹ در زمینه ی گروه نوازی و کلاسهای انفرادی

-رهبر ارکستر فلوت کودکان