مدرس سیدمهدی منظورالاجداد

profile-image

دوره های مدرس

رزومه مدرس

مهدی منظورالاجداد

 

سوابق تحصیلی:

دکترای مهندسی کاغذ از دانشگاه کبک کانادا/ سال 2000

کارشناسی ارشد صنایع چوب از دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی جنگلداری از دانشکده منابع طبیعی (کرج) دانشگاه تهران

 

 

سیدمهدی منظورالاجداد

 

سوابق حرفه ای:

حدود 30 سال در صنایع چوب، کاغذ و مقوا در کاغذ پارسی، چوکا

 

سوابق آموزشی:

زبان فرانسه: حدود 17سال

زبان انگلیسی: حدود 14 سال در دانشگاه تهران، دانشگاه علمی- کاربردی و ...

 

 

سیدمهدی منظورالاجداد

 

دستاورد ها:

  • تالیف کتاب La discussion libre

  • ترجمه کتاب La grammaair fuaucal

  • ترجمه به زبان فرانسه و ویرایش کتاب Steps to understanding

  • ترجمه و ویرایش کتاب داستان Le tresor de la marie galante  و برخی کتب داستانی دیگر

  • تالیف دیکشنری: فرهنگ تخصصی خمیر و کاغذ به سه زبان فرانسه، انگلیسی و فارسی:

  • Technical dictionary of pulp and paper industry

  •  حدود 15 سال سابقه تدریس زبان فرانسه (و گاهی انگلیسی) با استفاده از کتابهای alter- ego, connexion, café crème, taxi, ، campus   جلد های 1 تا 3

  • آماده کردن دانشجویان، کارشناسان و مدیران بخشهای مختلف برای اعزام و مهاجرت به فرانسه و کانادا و یا گذراندن امتحانات B1, B2, C1