مدرس نیما اطیابی

profile-image

دوره های مدرس

رزومه مدرس

 

سوابق تحصیلی و آموزشی:

نیما اطیابی از سال 89 شروع به یادگیری کرده و از سال 96 بصورت حرفه ای و پیشرفته وارد محیط تدریس شده است. 

وی دارای مدرک تاییدیه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران می باشد و دانشجوی دکتری روانشناسی است.

زیبانویسی اعداد انگلیسی (Handwriting)

رشته هایی که او آموزش می دهد:

  • خط نستعلیق و شکسته نستعلیق
  • زیبانویسی انگلیسی (Handwriting)
  • کاپرپلیت (Copperplate)

نستعلیق 

 

کاپرپلیت (Copperplate)

 

زیبانویسی حروف انگلیسی (Handwriting)