افعال در زبان انگلیسی کدامند

انواع فعل در زبان انگلیسی

انواع فعل در زبان انگلیسی

افعال در زبان‌های مختلف بیان کننده حالات یا روی دادن کاری هستند.  افعال قلب یک جمله هستند و این پیام را به مخاطب می‌رسانند که فاعل در حال انجام چه کاری است، به چه فکر می‌کند و چه احساسی دارد.

فعل‌ها نقشی مهم و اساسی را در ساختار یک جمله ایفا می‌کنند. افعال درواقع ریشه یک گزاره هستند و همراه با فاعل، یک جمله کامل را ایجاد می‌کنند؛ بنابراین جمله‌ای بدون فعل وجود ندارد. همان گونه که فعل در زبان فارسی دارای انواع مختلفی است، در زبان انگلیسی نیز افعال مختلفی وجود دارد.

 

انواع مختلف افعال انگلیسی

 

به طور کلی افعال در انگلیسی به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:

 ۱- افعال حالتی (state verbs)

2-  افعال حرکتی (action dynamic verbs)

افعال حالتی

این دسته از افعال تنها حالت را بیان می‌کنند و نه انجام کاری را. همچینی در افعال حالتی از زمان‌های استمراری استفاده نمی‌کنیم، به طور مثال play یک فعل کنشی است و فرم استمراری آن به شکل playing می‌باشد در حالیکه برای فعلی مانند be که حالتی محسوب می‌شود زمان استمراری‌ای تعریف نشده است:" " to be or not to be

افعال حالتی یا حسی شامل فعل‌های ربط مثل be و افعال حسی دیگر می‌شوند که جهت توصیف یا تکمیل کردن مفهوم یک جمله استفاده می‌شوند. برای این کار نیز از گزاره‌های اسمی یا وصفی کمک می‌گیرند. باقی فعل‌های حالتی فعل‌هایی هستند که احساسات، تملک، شناخت و حالات یا خصوصیات فاعل یا شی را بیان می‌کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

: She likes old movies

او فیلم‌های قدیمی را دوست دارد.                                                    

: Julia likes chocolate ice cream

جولیا بستنی شکلاتی دوست دارد.                                        

: They own three cars

آنها صاحب سه اتومبیل هستند.                                                      

: I understand the issue

من مسئله را درک می‌کنم.                                                         

از جمله افعال حالتی دیگر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

be, have, think, like, own....

مثال:

 

-Dexter is feeling blue today

-He is a football player

-I think that’s not a good idea

-It costs one hundred dollars

-It belongs to me

 

افعال حرکتی

 

 

فعل‌های حرکتی یا اکشن در زبان انگلیسی بیانگر اعمال فیزیکی و فعالیت فاعل (شخص یا شی) هستند. در فارسی این نوع از فعل با عنوان افعال پویا نیز شناخته می‌شود. در واقع افعال حرکتی توصیف‌کننده یک فرایند فعال هستند که معمولاً یک تأثیر خاص را به دنبال دارد.

برخلاف افعال حالتی، فعل‌های حرکتی را می‌توان به‌صورت استمراری و همراه با  استفاده کرد. مثل:

-They are playing computer games

-They are watching TV

-Ali is riding his bike

-The children are playing in the park

- Who’s shouting

 

از جمله افعال حرکتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

kick, shout, run, climb, stand, sit, grow...

مثال:

-They talked during lunch 

آنها در طول [خوردن] ناهار صحبت کردند                                               

-We swam for over an hour 

ما بیش از یک ساعت شنا کردیم                                                  

افعال مرکب عبارتی (Phrasal Verbs)

 

 

فعل‌های مرکب عبارتی افعالی هستند که برای ایجاد یک معنی خاص و منحصربه‌فرد استفاده شده و به همراه حروف اضافه در جمله می‌آیند. این فعل‌ها به طور معمول اصطلاح هستند. بدین معنی که نمی‌توان آن‌ها را بر اساس کلمات موجود و به‌صورت تحت‌اللفظی ترجمه کرد. به‌عنوان‌مثال کلمه looking after به معنی «مراقبت کردن» به کار می‌رود.

 به مثال‌های زیر توجه کنید:

-The plane took off an hour late

هواپیما با یک ساعت تاخیر پرواز کرد.                                    

-He has been looking after his mother

او مراقب مادرش بوده است.                                      

-Stop picking on your brother

دست از تندی با برادرت بردار!       

                                          

افعال شرطی (Conditional Verbs)

 

 

فعل‌های شرطی به افعالی می‌گویند که در جملات شرطی استفاده می‌شوند و یک نتیجه فرضی را توصیف می‌کنند که به یک شرط دیگری متکی باشد. در جملات شرطی بیشتر از همه از کلمه if برای بیان یک وضعیت شرطی استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The leaves will fall if the wind blows

اگر باد بوزد، برگ درختان می افتند.     

    -If you had done your chores, you could have had an ice cream cone                       

اگر کارهای خود را انجام داده بودی، می‌توانستی یک بستنی قیفی داشته باشی.

-You would get better grades if you studied harder

اگر سخت‌تر درس می‌خواندی، نمرات بهتری می‌گرفتی.

افعال سببی (Causative Verbs)

 

فعل‌های سببی برای نشان‌دادن تأثیر یک شخص یا چیز در بروز یک عمل یا اتفاق استفاده می‌شوند. بدین معنی که اگر بخواهید بگویید کسی یا چیزی موجب بروز اتفاقی شده است، باید از این نوع از فعل استفاده کنید.

افعال سببی به طور معمول به همراه یک اسم یا ضمیر در جمله استفاده شده و در کنار آن‌ها یک فعل infinitive که غیر سببی است استفاده می‌شود. این افعال یک عملی را توصیف می‌کنند که به‌خاطر آن شخص یا چیز اتفاق افتاده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

-The bigger house enabled the family to have more room for their belongings

خانه بزرگ‌تر به خانواده این امکان را می‌داد که فضای بیشتری برای وسایل خود داشته باشند.

-The new dress code forced the students to wear different shoes

 یونیفرم جدید دانش‌آموزان را وادار به پوشیدن کفش‌های مختلف کرد.

افعال انعکاسی (Reflexive Verbs)

 

 

این نوع از فعل در انگلیسی با فاعل‌هایی در جمله قرار می‌گیرند، که می‌توانند مفعول مستقیم هم باشند. بدین معنی که عمل فعل هم بر روی فاعل اثرگذار است و هم توسط او انجام می‌شود. مفعول فعل‌های انعکاسی متعدی به طور معمول ضمایر انعکاسی هم هستند.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

-I accidentally burned myself with the hairdryer

من به طور اتفاقی خودم را با سشوار سوزاندم.

-The problem seems to have worked itself out in the end

به نظر می‌رسد که این مشکل در پایان خودش حل شده است.

-This car doesn’t drive properly anymore

 این ماشین دیگر به‌درستی کار نمی‌کند.

افعال گذرا و افعال ناگذرا (همرنگ تیترهای بالا شود)

 

افعال گذرا فعل‌هایی هستند که مفعول دارند و منظور از مفعول اسم شخص، حیوان، اشیا یا ضمیری است که عمل بر روی آن انجام می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

-Ross kicked the ball

راس توپ را شوت کرد.

                                                                      

انواع فعل از نظر زمان در زبان انگلیسی

 

افعال در زبان انگلیسی هر کدام بیانگر زمان‌های متفاوتی هستند:

 

حال ساده:

 

: I work at the gym 

من در باشگاه کار می‌کنم                                                                    

حال استمراری:

 

am, is, are+ verb

-Ali is driving the car 

علی در حال راندن ماشین است                                                              

حال کامل:

 

have, has+past participle verb

-she has studied English since 2000

او از سال ۲۰۰ زبان انگلیسی خوانده است                           

حال کامل استمراری:

 

Have/has+been+verb+ing

-Since 2:00 pm we have been playing

 از ساعت ۲ ظهر در حال بازی‌کردن بوده‌ایم.                        

آینده:

 

Will+verb

-I will play football tomorrow

فردا فوتبال بازی خواهم کرد.                                                   

آینده با قاطعیت بیشتر:

شکل این فعل و ترجمه آن به‌صورت فعل آینده است؛ ولی وقتی استفاده می‌شود که فعلی با برنامه ریزی قبلی در آینده انجام خواهد شد.

Am/is/are+going to+verb

-I am going to play football tomorrow

فردا حتماً فوتبال بازی خواهم کرد.                               

آینده استمراری:

 

Will+be+verb+ing

-She will be playing football later today

او از امروز به بعد فوتبال بازی خواهد کرد.                  

 

 

آینده کامل:

 

Will+have+past participle

-She will have finished the work by 2::00 pm

تا ساعت ۲ بعد ازظهر کارش را انجام خواهد داد         

گذشته ساده:

 

I bought a new iphone

آیفون جدید خریدم.                     

                                                        

گذشته کامل:

 

Had+past participle verb

-They had played football by time he came

آنها تا او آمد فوتبال بازی‌کردنشان را تمام کرده بودند.

گذشته کامل استمراری:

 

-They had been playing football for three hours when Ali came in the door

وقتی علی رسید آنها  ۳ ساعت بود که مشغول فوتبال بازی‌کردن بوده‌اند.

انواع فعل انگلیسی در جمله

 

افعال انگلیسی در جمله به دو صورت استفاده می‌شوند: ۱- فعل اصلی ۲- فعل کمکی

 

افعال کمکی

 

از مهم‌ترین فعل‌های کمکی می‌توان به be, do, have اشاره کرد.

مثال برای افعال کمکی:

- Luciana is working now

در این جمله دو فعل وجود دارد: is و working

فعل working که به معنی کارکردن به‌کاررفته است، فعل اصلی جمله به شمار می‌رود. به دلیل این‌که از انجام عملی حرف می‌زند و فعل is فعل کمکی است که کاربرد آن کمک به جمله است تا مخاطب بتواند زمان جمله را از طریق آن تشخیص دهد.

بنابراین، کمک به بیان زمان یک جمله، از ویژگی‌های افعال کمکی است. فعل‌های کمکی همچنین برای بیان جمله‌های منفی استفاده می‌شوند.

modal verb ها نوع دیگری از افعال کمکی هستند. از جمله این افعال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Can, could, may, might, will, would, shall, should, must.

این نوع از افعال به ما کمک می‌کنند تا به‌وسیله آنها حالت یا به‌اصطلاح mood جمله را بیان کنیم. در گرامر انگلیسی mood به معنی حالت بیان گوینده هست. مثل:

-He might want to come with us.

 

افعال معلوم و مجهول انگلیسی

 

افعال در زبان انگلیسی به‌صورت معلوم و مجهول نیز به کار برده می‌شوند. افعال معلوم بیانگر کاری هستند که فاعل آن را انجام می‌دهد. مثل:

-Ehsan shot the ball

ولی فعل‌‌های مجهول بیانگر چیزی هستند که بر سر چیز یا شخص دیگری می‌آید یا برای او اتفاق می‌افتد. مثل:

-The ball has been shot

 

افعال با‌قاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی

 

افعال باقاعده به معنی این است که فعل شکل گذشته و شکل سوم آن هر دو در انتها ed می‌گیرند. ولی افعال بی‌قاعده را نمی‌شود با افزودن ed در انتهای آن به زمان گذشته یا شکل سوم تبدیل کرد. هیچ قانون خاصی برای حدس زدن شکل گذشته و شکل سوم افعال بی‌قاعده به‌وسیله فرمول وجود ندارد. آن‌ها را باید در طول زمان یاد گرفته و به‌خاطر بسپارید.

 

سخن پایانی

 

در این مطلب انواع مختلف فعل در زبان انگلیسی به‌صورت خلاصه و ساده آموزش داده شد. اما در نهایت این زبان‌آموز است که باید اصل و بنیاد کار یادگیری زبان انگلیسی را دنبال کرده و تمرین‌های مختلفی انجام دهد تا به‌خوبی بتواند قواعد را یاد بگیرد.

 

منبع:سایت  آموزش آنلاین ماژورین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

آموزش آنلاین انگلیسی

انواع فعل در زبان انگلیسی

آموزش آنلاین

آموزش زبان انگلیسی

ماژورین

دوره های پیشنهادی

دیدگاه شما چیست؟